Grad Ploče kao korisnik bespovratnih sredstava i partner na projektu Dječji vrtić Ploče održali su početnu konferenciju projekta Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima II, kodne oznake UP.02.2.2.16.0222, dana 1. ožujka 2022. u prostorijama Dječjeg vrtića Ploče. 

Ukupna vrijednost projekta 1.959.915,44 HRK, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Projektom će se unaprijediti usluga Dječjeg vrtića Ploče razvojem i provedbom posebnih programa te produljiti rad vrtića prema ukazanim potrebama zaposlenim roditeljima s ciljem usklađivanja poslovnog i obiteljskog života mladih obitelji. Projektnim aktivnostima doprinijeti će se podizanju kvalitete obiteljskog života u Pločama, stvaranju preduvjeta za ostanak mladih obitelji u gradu te provedbom posebnih programa promicati razvojnu komponentu društva utemeljenu na poticanju i razvoju kreativnosti kod djece.

Kroz 20 mjeseci u okviru projekta produljiti će se rad vrtića uz vođenje dodanih posebnih programa.

Očekivani rezultati projekta su podizanje sadržajne kvalitete usluge u Dječjem vrtiću uvođenjem posebnih programa, jačanje kapaciteta odgojitelja koji će provoditi razvijene programe.