1. prosinca 2021. godine je održana 2. i završna Lokalna konferencija COASTENERGY projekta kao i 4. sastanak Lokalnog HUB-a Plave energije Grada Ploča, u sklopu kojih je organizirana posjeta Osnovnoj školi Opuzen kao primjeru dobre prakse primjene toplinskih dizalica u njihovom školskom objektu.

Na konferenciji i sastanku predstavljeni su rezultati COASTENERGY projekta Grada Ploča, a poseban naglasak bio je na predstavljanju videa i Studije izvodljivosti Sportske lučice Ploče, čija izrada predstavlja ostvarenje projektnih ciljeva u cijelosti.

Ova slika zahtijeva zamjenski tekst, ali zamjenski tekst je trenutno prazan. Ili dodajte zamjenski tekst ili označite sliku kao dekorativnu.

Svim dionicima projekta uručeni su promotivni artikli s oznakama vidljivosti projekta.

Na sljedećem linku možete vidjeti promotivni video sa završne konferencije: https://www.youtube.com/watch?v=7TnRbCR5hgc&ab_channel=IdeariumStudio