UP.02.2.2.08.0040 – Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima

Grad Ploče nositelj je projekta „Dječji vrtić Ploče djeci i roditeljima” koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Partner na ovom projektu je Dječji vrtić Ploče. Ukupna vrijednost projekta je 5.310.593,50 kn, i financiran je 100% sredstvima Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 15. siječnja 2019.god do 15. srpnja 2021. god.

Za vrijeme trajanja projekta u redovan program dječjeg vrtića uveli smo integrirali program za rad s darovitom djecom, dramsko-scenski program, kineziološki, glazbeni, STEM program te program dodatnog rada s djecom s teškoćama.

Poseban dramsko–scenski program za djecu predškolske dobi svojom primjernom omogućuje svakom djetetu doživljaj i razvoj poželjnih kompetencija u socijalnim odnosima, primjeni znanja te kreaciji novih vrijednosti. Cilj ovog programa je upoznavanje polaznika s kazališnom umjetnosti, scenskim izričajem, lutkarskim tehnikama i animacijom lutaka te kazališno- scenskim pojmovima.

Program tjelesne aktivnosti za rad s djecom predškolske dobi Dječjeg vrtića Ploče provodi se kroz integraciju u redovnom 10-satnom ili 6-satnom programu. Ciljevi programa su razvijanje osobina i sposobnosti u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja djece predškolske dobi, zadovoljavanje potrebe za igrom, zadovoljavanje primarnih biotičkih motiva za kretanjem, usvajanje i usavršavanje temeljnih prirodnih oblika kretanja.

Glazbeni program djeluje pozitivno na razvoj sluha, govora, stvaralaštva i intelektualnih sposobnosti. Glazbenim programom želimo obogatiti odgojno-obrazovni rad odabranim glazbenim aktivnostima te razvijati senzibilitet djeteta za glazbu i njene različite elemente kroz igru i pokret.

Programa Informatike očituje se u razvoju računalnog načina razmišljanja koje uključuje i tehnike rješavanja problema. Ciljevi programa su upoznati djecu s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njene uporabe, omogućiti korištenje računala u aktivnostima planiranja te poticati medijsku pismenost kod djece.

Program rada s potencijalno darovitom djecom potiče razvoj raznih kompetencija među djecom sličnih interesa i sposobnosti uz individualiziran rad s potencijalno darovitom djecom. Darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina, a neke od njih su: potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema kronološkoj dobi, potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj dobi, potreba za neovisnošću u učenju, potreba za širokim programom kojim se potiče cjelokupni razvoj djeteta.

Promišljajući o kvaliteti odgojno obrazovnog procesa u odnosu na dijete s teškoćama u razvoju, Dječji vrtić Ploče prepoznao je da rad u uvjetima inkluzije podrazumijeva odgojno obrazovnu praksu koja ima pristup usmjeren na dijete, njegove interese, sposobnosti, vještine i potencijale. Cilj Programa integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine vrtića je osiguravanje optimalnih uvjeta i kvalitetnog sustava podrške razvoju djeteta u uvjetima integracije i inkluzije u vrtiću, kao i jačanje djetetovih osobnih potencijala i kompetencija za samostalno, odgovorno i djelotvorno ponašanje u komunikaciji sa sobom i drugima.

Također, vrlo bitno je za naglasiti da smo zahvaljujući ovom projektu bili u mogućnosti zaposliti nove odgojiteljice koje smo educirali za rad, te smo produljili rad centralnog vrtića za sat vremena. Nabavili smo opremu za provedbu svih posebnih programa i programa javnih potreba te smo unajmili i opremili prostor kako bi se proširio postojeći kapacitet centralnog vrtića.

http://www.strukturnifondovi.hr/

Program rada za potencijalno darovitu djecu

Dramsko – scenski program

Glazbeni program

Program informatike

Program tjelesne aktivnosti

Program integracije i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redovne skupine u Dječjem vrtiću Ploče