Predstavnici Grada Ploča, članovi projektnog tima Coastenergy, sudjelovali su na prvom sastanku prekograničnog “HUB-a plave energije“ održanom u Pescari od 6 – 8 studenog. Uloga HUB-a je uključivanje relevantnih dionika u proces definiranja pilot projekata plave energije.

COASTENERGY dionici su sveučilišta, jedinice lokalne i regionalne samouprave, lučke uprave, agencije za zaštitu okoliša i poslovni klasteri iz Hrvatske i Italije. Dionici mogu postati i sve druge skupine koje se mogu uključiti u osmišljavanje projekata korištenja plave energije u Jadranskom moru.

COASTENERGY je na Facebooku @coastenergy.interreg