U petak, 1. ožujka 2019. godine su u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Pločama svečano uručeni ugovori i prigodni darovi za 20 žena s područja grada Ploča koji su dio projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče“.

Okupljenima su se obratili zamjenik gradonačelnika Grada Ploča, Zoran Majstrović, Predstojnik Područnog ureda HZZ-a Dubrovnik Dasen Jasprica, Ivanka Pažin kao voditeljica projekta i Mila Kontić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Pločama, koji su ukratko objasnili dinamiku razvoja ovog hvalevrijednog projekta i njegovu važnost za zaposlene pojedince, korisnike ali i cijelu lokalnu zajednicu.

“Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve prisutne, ova konferencija danas i svaka aktivnost koja će unutar projekta uslijediti, plod su zapravo dobre suradnje, koju ćemo svakako nastaviti i dalje, jer upravo dobra međusobna suradnja i komunikacija s institucijama, kako u našem gradu, tako i županiji, pruža nama, odnosno Gradu Pločama najbolju podlogu za aktivnosti usmjerene dobrobiti naših sugrađana. Projekt Zaželi danas za bolje sutra, pravi je primjer te činjenice. Ciljevi projekta jasno su postavljeni i vjerujem da ćemo po završetku biti zadovoljni njihovim ispunjenjem; unaprijeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena, jačanje njihovih vještina i znanja, ali i veću socijalnu uključenost u život zajednice starijima i nemoćnima o kojima će zaposlenice skrbiti. U ime Grada Ploča još jednom izražavam zadovoljstvo realizacijom jednog ovakvog projekta i baš za kraj ostavio sam pozdrav upravo zaposlenicama koje su s nama danas ovdje, a koje će na ovom projektu raditi i pomagati starijim i nemoćnim osobama s našeg područja. Želim Vam uspješan rad, na zadovoljstvo i korist svih korisnika” – između ostalog je rekao gospodin Majstrović, zamjenik gradonačelnika.

Grad Ploče pristupio je projektu „Zaželi danas za bolje sutra“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Odlukom o financiranju od 21. rujna 2018.g., odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča, ZAŽELI danas za bolje sutra, u 100% iznosu od 4.064.667,47 kn.

Projekt će se financirati 85% sredstvima Europskog socijalnog fonda (EU) i 15% sredstvima Državnog proračuna (RH).

Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Podsjetimo, Grad Ploče raspisao je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče”. Natječajem se tražilo 20 izvršiteljica – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, a predviđeno vrijeme trajanja radnog odnosa na određeno iznosi 24 mjeseca.

Cilj projekta je omogućiti zapošljavanje i pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, odnosno nezaposlenim ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, što je u konačnici rezultiralo zapošljavanjem 20 žena.

Također, žene koje budu uključene u projekt završiti će dodatne programe obrazovanja/osposobljavanja koji će se definirati u skladu sa potrebama za radnom snagom na lokalnom tržištu rada, a sve s ciljem povećanja njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Cilj projekta: Omogućavanje zapošljavanja žena pripadnica ranjivih skupina (iznad 50 godina s nižim stupnjem obrazovanja), te unapređenje njihovog pristupa tržištu rada. Također, cilj projektnih aktivnosti su potpora i podrška starijim osobama u nepovoljnom položaju s naglaskom na ruralno područje Grada Ploča, što će rezultirati smanjenjem institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, te većoj razini njihove socijalizacije, a time i većom uključenosti u život lokalne zajednice.

Opis: Ovim projektom želi se odgovoriti potrebama zapošljavanja i socijalne uključenosti žena pripadnica ranjivih skupina udaljenijih i ruralnih područja Grada Ploča. Aktivnostima projekta „Zaželi danas za bolje sutra- Grad Ploče“ unaprijedit će se radni potencijal teže zapošljivih žena, ojačati njihove vještine i znanja; omogućiti im aktivnu uključenost u društvo, a time i lakši uvid u potrebe tržišta i dijalog s poslodavcima. Aktivnostima projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče“ promiče se socijalna uključenost, a djeluje se i na suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Očekivani rezultati projekta: Zapošljavanje 20 žena na 24 mjeseca na radu na skrbi o 80 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča. Jedan od očekivanih rezultata aktivnosti ovog projekta jest aktivna uključenost u društvo, kako zaposlenih sudionica, tako i korisnika o kojima će skrbiti, a time i sprečavanje diskriminacije ranjivih skupina općenito.