Danas, 11. veljače 2019. godine u Hrvatskoj i u Europi obilježava se Europski dan broja 112.

U državama Europske Unije broj 112 ustanovljen je kao jedinstveni europski broj za hitne slučajeve.

„Europski dan broja 112“ ustanovljen je tipartitnom deklaracijom koju su, 11. veljače 2009. godine potpisali predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe .

U Hrvatskoj , jedinstveni europski broj za hitne slučajeve uveden je na današnji datum prije četrnaest godina . Osnovna zadaća broja 112 je prijem svih hitnih poziva neovisno o strukovnoj i teritorijalnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze dane pred Europski broj 112 Direktivom o univerzalnim uslugama te je usmjeren na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima .

U skladu s tim u Hrvatsku je uvedena suvremena funkcionalnost „e poziv“ temeljem odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvođenju interoperabilne usluge e poziva na području cijele Unije.

Od 01. siječnja 2019. godine, broj 112 sastavni je dio Ministarstva unutarnjih poslova.

Ovaj novi organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112, omogućit će daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog broja u brzoj i učinkovitoj koordinaciji i razmjeni informacija te konotaciji zajedničkog nazivnika brojeva 112 i 192.

Jedne od prednosti Sustava 112 su: dostupnost broja 112 kroz 24 sata putem besplatnih poziva, samo je jedan broj za sve hitne slučajeve, dobivanje pomoći hitnih službi te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, mogućnost lociranja te mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.