Grad Ploče raspisao je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče”.

Natječajem se traži 20 izvršiteljica – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, a predviđeno vrijeme trajanja radnog odnosa na određeno iznosi 24 mjeseca.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu najkasnije do 22. prosinca 2018. godine.

Sve pojedinosti natječaja možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.

Prijavnicu na natječaj možete preuzeti na sljedećem linku, a izjavu o pristanku na osposobljavanje možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.