Nesavjesni građani su prije nekoliko dana na skretanju sa D-8 prema naselju Dumanjac-Barbiri ilegalno odložili građevinski i kućni otpad. Komunalna služba Grada Ploča je izašla na teren i obavila očevid. U tijeku je utvrđivanje činjenica pokušaj utvrđivanja počinitelja navedenog nedjela. O svemu je obaviještena Policijska postaja Ploče. Grad Ploče čini velike napore kako bi sanirao postojeća divlja odlagališta (što iziskuje velika materijalna sredstava) i spriječio pojavu novih. Sukladno tome, trenutno se obilazi teren, definiraju kritične točke, rade troškovnici sanacije i priprema se javna nabava za sanaciju istih.

I ovim putem Grad Ploče poziva građane Ploča da krupni-glomazni otpad odlažu u za to postavljene kontejnere zapremine 5 m3, koji su uredno razmješeteni po gradu, a za građevinski otpad (prije početka izvođenja radova) da se obrate nadležnim službama Grada kako bi se dogovorilo deponiranje istog.

Grad Ploče apelira i poziva građane Grada Ploča da se komunalni, glomazni, građevinski otpad ne odlaže nekontrolirano u prostor, već da se isti odlaže na primjeren i propisan način.

Također, pozivamo građane da komunalnoj službi grada Ploča dojave ako imaju bilo kakve spoznaje vezano za počinitelja nedjela odlganja otpada na skretanju sa D-8 prema naselju Dumanjac-Barbiri, kako bi se prema istom poduzele odgovarajuće zakonske mjere, na brojeve telefona: 676-306, 414-480 ili broj mobitela 099/225-6415.

Grad Ploče
Jedinstveni upravni odjel