Grad Ploče je u rujnu 2017. godine prijavio projekt „Uređenje Gradske plaže u Pločama“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, a 8. prosinca 2017. godine zaprimio obavijest kako su za isti, sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja turističke infrastrukture u 2017. godini, odobrena sredstva sufinanciranja u iznosu 325.000,00 kn! Odobreni iznos predstavlja 80% ukupnog iznosa koji će biti investiran u Gradsku plažu u Pločama za Prvu fazu uređenja plaže, tj. ukupna investicija za Prvu fazu projekta iznosi cca. 405.000,00 kn.

Realizacija cjelokupnog projekta predviđena je kroz 2 faze. Prva faza, za koju su sredstva i odobrena, podrazumijeva sljedeće radove:
• Uklanjanje dijelova urušenog zida na najvišoj terasi te grubo izravnanje terena,
• Izrada betonskih/kamenih podzida za najvišu terasu,
• Nasipanje prostora između kamenih podzida zemljom za buduće hortikulturno uređenje,
• Oblaganje novih zidova kamenom oblogom,
• Nasipanje najviše novouređene terase pijeskom i uređenje igrališta za odbojku na pijesku,
• Kabliranje instalacija javne i ambijentalne rasvjete,
• Dobava i ugradnja javne i ambijentalne rasvjete,
• Postavljanje instalacija za sanitarni objekt,
• Izgradnja bio septičke jame za potrebe sanitarnog objekta,
• Dobava i ugradnja pametnog tuša sa senzorima za uštedu vode,
• Dobava i ugradnja nove komunalne opreme (klupe, tuševi, …)

Drugu fazu projekta Uređenja Gradske plaže Grad Ploče će prijaviti na Javni poziv u 2018. godini, za što imamo dobru polazišnu točku temeljem odobrenih sredstava za Prvu fazu. Obucimo novo ruho Gradskoj plaži u Pločama!

U nastavku donosimo i animaciju koja prikazuje kako je zamišljeno da Gradska plaža naposlijetku izgleda (Izrada/autor: SKROZ d.o.o., Zagreb, 2017.):