U petak, 20.10.2017. u konferencijskoj dvorani Doma športova u Pločama, a u organizaciji Grada Ploča, održane su 3 tematske radionice: društvene djelatnosti, zaštita okoliša i infrastruktura i gospodarstvo.

Izrada Strategije razvoja Grada Ploča podrazumijeva održavanje radnih skupina koje su bitan preduvjet definiranja projekata koji će u istu biti i uvršteni.

Ovim putem zahvaljujemo svima na sudjelovanju jer Strategija razvoja Grada Ploča krovni je planski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se određuju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj. Ovim se strateškim dokumentom identificiraju razvojni potencijali grada na temelju analize trenutnog stanja te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere.

Prilikom izrade ovoga razvojnog dokumenta poštuju se načela dobrog upravljanja i strateškog planiranja baziranog na održivom razvoju, transparentnosti i participativnosti. U svrhu osiguravanja participativnosti primijenjeni su instrumenti direktnog uključenja lokalnog stanovništva organiziranjem radnih skupina.
Kako biste aktivno doprinijeli razvoju područja u nadolazećem periodu, ljubazno Vas molimo da predložite projektnu ideju/ideje na temelju obrasca koji Vam je dostavljen u privitku.

Ukoliko imate više projektnih ideja, molim Vas da koristite više obrazaca (koliko ideja, toliko puta popunjavate obrazac u privitku).

Molim Vas da nam projektne ideje dostavite najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-mail jelena.morpurgo@ultimativa.com.