Obavještavamo vas da od sutra kreće isplata novčane pomoći za ogrijev korisnicima zajamčene minimalne naknade sa područja Grada Ploča.

Radi se o 89 korisnika koji će biti pomognuti sa po 950,00 kn (ukupan iznos novčane pomoći je 84.550,00 kn).