Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ploča na č.z. 2196,dio 2201/5,dio 2175/2 k.o.Ploče, odnosno č.z.4559/219,dio 4559/27 k.o.Komin -Stari, površine 7.503,00 m2. Početna cijena je 117,55 kn po m2, a namjena je poslovna.

Rok za podnošenje ponude je 15 (po odluci Gradskog vijeća) dana od dana objave natječaja u “Narodnim niovinama”, oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici Grada Ploča. Ponude za ovaj natječaj podnijeti u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD PLOČE , Odbor za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, Trg Kralja Tomislava 23, Ploče , s naznakom “ Ponuda za javni natječaj (oznaka nekretnine koja je predmet natječaja) – ne otvaraj”.

Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava robe „Oprema za gradsku plažu u Pločama“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave robe „Oprema za gradsku plažu u Pločama“.

Ispravak Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave opreme za Gradsku plažu u Pločama – Ispravak točke 2.7. Rok početka i završetka izvršenja ugovoraRok isporuke robe je 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora

Rok za dostavu ponuda je 17.05.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 162.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, troškovnik na sljedećem linku, a glavni projekt na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.