Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava radova “Uređenje spomenika Hrvatskim braniteljima”

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Javne nabave radova “Uređenje spomenika Hrvatskim braniteljima”.

Rok za dostavu ponuda je 12.02.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 70.000 kn. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

U prilozima možete pogledati nacrte hortikulturalnog uređenja i odvodnje

Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

Grad Ploče raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici Grada Ploča.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Grada Ploča, soba br. 28., prizemlje, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 12. veljače 2018. godine u 09,00 sati.

Donesen Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 4/17) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09), Gradonačelnik donosi Plan nabave za 2018. godinu.