Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča

Grad Ploče raspisao je 08.08.2018. godine Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ploča.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja u “Narodnim niovinama”, oglasnoj ploči Grada Ploča i službenoj internetskoj stranici Grada Ploča.

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.

Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava radova „Izgradnja potpornih zidova u MO Ploče i MO Šarić Struga“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave radova „Izgradnja potpornih zidova u MO Ploče i MO Šarić Struga“.

Rok za dostavu ponuda je 30.07.2018. godine do 12:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 404.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, troškovnik na sljedećem linku, glavni projekt za MO Ploče na sljedećem linku, a glavni projekt za MO Šarić Struga na sljedećem linku,u kategoriji Dokumenti.