Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. („Narodne novine“, broj: 124/17), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja te na organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Više o natječaju i obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećem linku, a u prilogu dostavljamo javni poziv i upute za prijavitelje.

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ploča

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ploča, raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ploča.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Turistička zajednica Grada Ploča
Turističko vijeće
Ulica Vladimira Nazora 45
20340 Ploče
s naznakom „Ne otvarati – natječaj za direktora/icu“.

Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”.

 

Natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Ploče raspisuje NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ploče.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova ”Vatrogasna postrojba Grada Ploča”,
Primorska cesta 2,
20340 Ploče,
s naznakom “Za natječaj”.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu ”Slobodna Dalmacija”.