Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata

Grad Ploče raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici Grada Ploča.

Otvaranje ponuda obavit će se javno u prostorijama Grada Ploča, soba br. 28., prizemlje, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, dana 12. veljače 2018. godine u 09,00 sati.

Donesen Plan nabave za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članku 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 4/17) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09), Gradonačelnik donosi Plan nabave za 2018. godinu.

Obavijest vlasnicima kamp kućica, neregistriranih vozila i improviziranih privremenih objekata na području kampa na Ušću Neretve

Grad Ploče će najkasnije 15. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) prići hortikularnom uređenju kampa na Ušću Neretve (pilanju i potkresivanju borova, sakupljanju i odvoženju ispilanog materijala, čišćenju kampa te uređenju pješačkih i kolnih staza i slično).

vlasnicima kamp kućica, neregistriranih vozila i improviziranih privremenih objekata u kampu na Ušću Neretve kojom nalažu da ih čim prije, a najkasnije u otvorenom roku dragovoljno i o svom trošku uklone i prebace – premjeste na vlastito zemljište kako bi se moglo nesmetano prići izvođenju planiranih radova.

Dokument pogledajte na sljedećem linku.

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Temeljem pisanog zahtjeva radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Ploča produžuje se za vikende (petak, subota i nedjelja) i praznike u razdoblju od 22. prosinca 2017. do 07. siječnja 2018. godine do 3 sata, s reprodukcijom glazbe do 2 sata.

 

Odluku pogledajte u rubrici Dokumenti ili na sljedećem linku.