Javni poziv za zakup kućica za “Advent u Pločama 2017”

Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče objavio je Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti za vrijeme manifestacije “Advent u Pločama 2017”. Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2017. godine za sve ponude pristigle do 12.00 sati. Svi zainteresirani ponuditelji u prilogu ovog članka mogu preuzeti Javni poziv i Ponudbeni list.

Javni poziv i ponudbeni list možete preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Luke Ploče I1

Grad Ploče donosi informaciju o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1.

Nositelji izrade Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 su Grad Ploče, Jedinstveni upravni Odjel te Odsjek za prostorno uređenje, komunalni sustav, gospodarstvo i društvene djelatnosti.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1

Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Luke Ploče I1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1.

Razlozi za izradu UPU-a Luka Ploče I1 su donošenje novih zakonskih i podzakonskih propisa, strategija, studija, programa, smjernica kao i niz europskih dokumenata koji su doneseni i čekaju implementaciju u hrvatsku legislativu.

Ciljevi i programska polazišta su potreba da se kroz UPU-a Luka Ploče I1 stvore preduvjeti i potakne gospodarski i društveni razvoj Županije uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode.

Cijeli dokument donosimo na sljedećem linku.

Dopuna natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za 2017./2018. godinu

U nastavku donosimo dopunu teksta natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča za školsku 2017./2018. godinu, kao i obrasce za prijavu na natječaj. Dopuna se odnosi na redovne studente izvan Republike Hrvatske.

Posebno napominjemo kako su, odlukom Gradonačelnika, iznosi studentskih stipendija povećani u odnosu na prethodne godine te umjesto dosadašnjih 500 kn odobreni mjesečni iznos stipendije sada iznosi 700 kn.

Tekst natječaja i obrasce u MS Word preuzmite na sljedećem linku.

Ponuda za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti

JU Izvor Ploče objavljuje ponudu vlasnicima/ suvlasnicima, posjednicima/suposjednicima nekretnina upisanih u k.o. Ploče, k.o. Plina, k.o. Baćina, k.o. Rogotin, za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava stvarne služnosti, radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacije dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče.

Dokument pogledajte u PRILOGU.