Gradsko vijeće Grada Ploča je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od 4 godine. Gradsko vijeće Grada Ploča ima 17 članova.

Niko Orepić (grupa birača)

Niko Orepić (grupa birača)

Predsjednik

Predsjednik odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša. Član odbora za statut i poslovnik, odbora za gospodarstvo i razvoj i odbora za proračun, financije i imovinu.

Zdenko Mateljak (HSS)

Zdenko Mateljak (HSS)

Potpredsjednik

Predsjednik je odbora za poljoprivredu. Član odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša.

Ante Vuković (HDZ)

Ante Vuković (HDZ)

Potpredsjednik

Član je odbora za poljoprivredu.

Krešimir Vejić (HDZ)

Krešimir Vejić (HDZ)

Član

Član odbora za proračun, financije i imovinu.

Jurica Šunjić (HSLS)

Jurica Šunjić (HSLS)

Član

Član odbora za predstavke i pritužbe.

Krešimir Šunjić (HDZ)

Krešimir Šunjić (HDZ)

Član

Član odbora za gospodarstvo i razvoj.

Tatjana Pavić (HDZ)

Tatjana Pavić (HDZ)

Član

Član odbora za statut i poslovnik.

Marjan Scipioni (HDZ)

Marjan Scipioni (HDZ)

Član

Član odbora za izbor i imenovanje, odbora za društvene djelatnosti.

Ivan Kušurin (HDZ)

Ivan Kušurin (HDZ)

Član

Član mandatnog odbora i odbora za dodjelu javnih priznanja.

Siniša Marinović (SDP)

Siniša Marinović (SDP)

Član

Predsjednik odbora za proračun, financije i imovinu. Član odbora za izbor i imenovanje.

Alena Tomašević-Žderić (SDP)

Alena Tomašević-Žderić (SDP)

Član

Predsjednik mandatnog odbora i odbora za predstavke i pritužbe.

Severin Krželj (PLS)

Severin Krželj (PLS)

Član

Član mandatnog odbora, odbora za dodjelu javnih priznanja i odbora za poljoprivredu.

Milenko Karić (SDP)

Milenko Karić (SDP)

Član

Nije član nijednog odbora.

Josip Ostojić (SDP)

Josip Ostojić (SDP)

Član

Predsjednik odbora za gospodarstvo i razvoj.

Jelena Medak (SDP)

Jelena Medak (SDP)

Član

Predsjednik odbora za društvene djelatnosti, odbora za dodjelu javnih priznanja i odbora za statut i poslovnik.

Ivan Karamatić (grupa birača)

Ivan Karamatić (grupa birača)

Član

Član odbora za predstavke i pritužbe i odbora za društvene djelatnosti.

Dalibor Žderić (grupa birača)

Dalibor Žderić (grupa birača)

Član

Član odbora za komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, skrb i unaprijeđenje prirodnog okoliša.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });